Våra föreningar

Sammanställning över föreningslivet i Kalvsvik

Sockenrådet

Föreningens uppgift är att företräda Kalvsviksborna och deras önskemål för en gynnsam utveckling av Kalvsvik. Föreningen har under senare år drivit projektet vandringsleden. Vidareutveckling av denna pågår. Föreningen har ett nystartat projekt om en pendlingsparkeringsplats och som kommer att ge Kalvsviksborna en parkeringsplats intill busshållplatsen vid Telebro. Projektet är beviljat stöd från jordbruksverket och Växjö kommun. Föreningen ger ut informationsbladet Kalvsviksnytt. Föreningen driver hemsidan: http://kalvsvik.se/.
Kontaktperson Eva Haraldsson, 070-5746349;  eva@hedenfalk.com.

Träffpunkt Kalvsvik ekf

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Telebro. Föreningen är hyresvärd för affärslokalen och lägenheten på fastighetens övervåning. Föreningen hyr ut befintlig kaffélokal till föreningar och till sommarcaffé. Föreningen äger genom Affären i Kalvsvik AB Kalvsviks lanthandel. Som ekf kan föreningen söka bidrag från Jordbruksverket och länsstyrelsen för drift och underhåll av fastigheten samt driftbidrag för Lanthandeln från Tillväxtverket. Medlemskap kan erhållas genom inköp av andelar i ekf. Föreningen har en hemsida: http://www.traffpunktkalvsvik.net/ och en informationsmailinglista för information främst om Kalvsviks Lanthandel men också för övrig föreningsverksamhet. Kontaktpersoner är  Vicki Wenader och Sven Hektor.

AB driver genom sin styrelse Lanthandeln. Styrelsen har hela ansvaret gentemot sin ägare och mot myndigheterna. Föreningen har anställt personal för den dagliga driften men också ett stort antal ideella är engagerade. AB har möjlighet att få driftsbidrag från Region Kronoberg. Lanthandeln är medlem i Destination Åsnen. Lanthandeln driver en hemsida: http://www.kalvsvikslanthandel.net/
Kontaktperson är Vicki Wenader 070-614 14 55

Aktiva Kalvsvik

Föreningens uppgift är att samla främst hantverkare inom Kalvsvik för marknadsföring av deras verksamhet. Föreningen anordnar årligen flera aktiviteter/marknader. Föreningen har en hemsida: http://www.aktivakalvsvik.se/ samt en facebooksida. Kontaktperson är Nils-Erik Johanson 070-652 69 41. 

Kalvsviks bygdegårdsförening

Bygdegårdsförening äger och förvaltar Bygdegården. Lokalerna hyrs ut till Skolabarnomsorgsförvaltningeni Växjö kommun som förskola, lågstadieskola, fritidshem. lokalerna kan också hyras av föreningar och privatpersoner. Vid fester mm finns fullständigt sortiment av utrustning för att kunna genomföra fester, sammanträden. Arbetsgrupper finns som bedriver teater- pub- lucia och ungdomsverksamhet i föreningens regi. Arbete pågår för bildandet av Kalvsviks ”utegym” i anslutning till Vandringsleden. Föreningen driver en hemsida: http://www.bygdegardarna.se/kalvsviks/ . Kontaktperson Kjell-Erik Sagebrant 070-325 01 00.

Kalvsviks hembygdsförening

Föreningen vårdar Kalvsviks kulturarv. Föreningen äger och bedriver Hembygdsgård med muséeverksamhet. Ett flertal aktiviteter anordnas varje år, Föreningen har en hemsida: https://www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/  
och en facebooksida. Under bygdeband.se finns en utförlig beskrivning av en gårds- och torpinventering. En stor bilddatabas finns över gamla och nya Kalvsvik. Kontaktperson Kerstin Håkansson 0470-753402, 072-542 65 10

Sammanställningen gjord 20211001 av
Göran Högstedt 070-277 02 53.