Om oss

 

Kort beskrivning av Aktiva Kalvsvik.

Kalvsvik är en liten socken vid nordöstra Åsnen. Ett typiskt område med små lantbruk som odlat grönsaker, frukt och bedrivet fiske i den vackra sjön Åsnen. Tidigt livnärde man sig på att sälja dessa produkter i Växjö. Man var också tidigt ute som underleverantörer till företagen i Växjö och exempelvis tillverkade man trälådor till frukt och tändsticksaskar till tändsticksfabriken i Växjö.

Torghandel

Man ”torgade” också tidigt och sålde sina grönsaker, frukt, ägg och fisk. Många var alltså småföretagare redan då. Idag finns ett flertal moderna mjölkproducenter och några småföretagare kvar. Många av de som idag bor i socknen arbetar i Växjö. En del ägnar sig åt hemslöjd och turism.

Nationalparksarbete

Åsnen har alltid lockat framförallt naturturister, som har besökt sjöns alla naturreservat och mindre turistanläggningar. Det rika framförallt fågellivet, naturlivet och ängsodlingarna av frukt som har lockat.
För några år sedan genomfördes en förstudie för att öppna upp Åsnenområdet för turismen men också för att skydda det. Arbetet sattes igång med bildandet av en nationalpark.
En ideell förening bildades / Destination Åsnen/ och ett stort samarbetsprojekt startade där bla gemensamma aktiviteter var ett av huvudsyftena. Ett första större projekt startade med hjälp av Leaderpengar. Ytterligare ett projekt har sedan startat och pågår nu 2017 där samverkan med Nationalparksbildandet ingår som en tung post. Informationsmaterial har producerats, utbildning om att ta hand om besökarna har genomförts och marknadsföring av Åsnenområdet har genomförts och nu pågår ett intensivt arbete med att göra Åsnenområdet exportmoget för framförallt utländska turister.

Kalvsviksnoden

Kalvsvik har tidigt gått med i dessa projekt som en av noderna runt sjön. Aktiva Kalvsvik startades 2005 som en sammanhållande grupp för att marknadsföra och gemensamt ordna aktiviteter för ortsbor och turister. Ett större antal lokala småföretagare ingår nu i föreningen.
Resultatet ses redan då besöken hos småföretagen ökat markant de senaste åren. 2018 öppnas Nationalparken och då är vi beredda att ta hand om besökarna.