Varggropen

Varggropen
Varggropen vid Kullen

Vid Kullen finns en restaurerad varggrop.
Varggropen är grävd på en kulle och stensatt som en brunn med inåtlutande sidor. I mitten på gropen sattes en pinne och den stack upp drygt en meter över markytan. På denna pinne sattes ett ”bord” på vilket ett bete kunde läggas. Från pålen i markhöjd  lades sedan  käppar ut mot marken. Käpparna var av hassel eller björk. På käpparna lades halm eller hö så att gropen inte syntes. När sedan vargen tog språnget för att ta bytet föll den ner i gropen.
Därefter kunde den avlivas.
Varg kunde också fångas med förgiftat bete. Härvid kunde man använda Varglav /Everlina Vilpina/ som växte vid gamla träkyrkor. Varglaven är oerhört giftig. Ett dött djur kunde prepareras  med lavgift och placera ut i markerna. Giftet heter valpinsyra och gör att andningsaparaten förlamas.
Det fanns också en lag om att visst antal vargnät skulle hållas vid varje hemman. Näten var tillverkade av lindebast, lin eller hampa.