Kontakta oss

Ordf Nils Erik Johansson Kråketorp Kalvsvik  070-652 69 41

Sekr Vivi Andersson Korpalyckan Tävelsås 070-868 08 76

Kassör Lilian Karlsson Ljusadal Kalvsvik 070-647 71 96

Ledamot Göran Högstedt Kråketorp Södregård Kalvsvik 070-277 02 53

Ledamot Allan Björfjäll Lindegård Kläcklinge Kalvsvik 070-281 19 52

Ledamot Jonas Tern  Kalvsvik Telebro