Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Höst runt Åsnen
Gemensam aktivitet hösten 2015
Gemensam aktivitet hösten 2016

Julmarknad

Julmarknad 2016

Vår i Kalvsvik
Vår i Kalvsvik 2017
Höst 2017
Höst i Kalvsvik 2017
Julmarknad
Julmarknad 2018